Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor consumenten

1. Omvang

Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.koffietcacao.nl van koffieTcacao, Goudsesingel 136 unit 3, 3011KD Rotterdam, Nederland (hierna te noemen ‘koffieTcacao’), door consumenten in de zin van artikel 13 van het burgerlijk wetboek.

2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid en commerciële doorverkoop

2.1 Bestelproces

 • koffieTcacao biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent koffie, thee en cacao. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
 • Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
 • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Afrekenknop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
 • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de btw) en details over de verzending en de kosten.
 • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2.2 Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met koffieTcacao wordt alleen bevestigd als koffieTcacao de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.2. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door koffieTcacao. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4. Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door koffieTcacao ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van koffieTcacao met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden.

5. Beperkte hoeveelheid, commerciële wederverkoop

De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag).

De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. koffieTcacao behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

6. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.
Voor meer informatie over de verzendkosten, klik hier.

7. Verzending

7.1 Levertijd

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-4 dagen. Meer informatie over de verzending vind je hier.

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan koffieTcacao, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

In het geval dat koffieTcacao niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan koffieTcacao zijn geleverd door eigen leveranciers, mag koffieTcacao zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal koffieTcacao de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal koffieTcacao het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

7.2 Beschadigd product

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de koffieTcacao klantenservice. Als resultaat heeft koffieTcacao de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

7.3 Levering door derden

Sommige producten in onze webshop worden geleverd door derden. Wij delen hiervoor de adresgegevens zodat leveranciers de bestelde producten kunnen verzenden. Deze informatie zal op geen enkele wijze voor andere doeleinden worden gebruikt.

8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van koffieTcacao totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van koffieTcacao niet toegestaan.

9. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de koffieTcacao klantenservice.

9.1 Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat jij of een andere door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je ons (koffieTcacao, Goudsesingel 136 unit 3, 3011KD, Rotterdam, Nederland, telefoon: 0031-06-229-366-28, info@koffieTcacao.nl) door

middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Je kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken. Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat jij een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen overmaken. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk) die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met jou is overeengekomen. In geen geval worden er jou kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoond dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat jij ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen retour hebt gezonden.

Retouradres:
koffieTcacao
Goudsesingel 136 unit 3
3011KD Rotterdam

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,50 zullen bedragen.

Wil je een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij je om binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

Je bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

9.2 Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, zoals koffieTcacao magazine.

9.3 Model voor herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan koffieTcacao, Goudsesingel 136, unit 3 3011KD Rotterdam, info@koffietcacao.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die je bij koffieTcacao koopt. Dit houdt in dat je als consument recht hebt op een deugdelijk product. Het product is of doet wat jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.

11. Betaalmethoden en creditnota’s

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, creditcard of Paypal. koffieTcacao heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

 • Betaling via iDeal
  Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Aldaar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is, verstuurt koffieTcacao per omgaande jouw bestelling.
 • Betaling via Bancontact
  Je kunt op twee manier betalen via Bancontact:
  • Payconiq by Bancontact app
   Zorg ervoor dat de Payconiq by Bancontact app is geïnstalleerd en ingesteld om de betaling in de volgende stap te voltooien. Bij het afronden van jouw bestelling ontvang je de instructies om de betaling te voltooien.
  • Bancontact kaart
   Vul het kaartnummer en de vervaldatum van jouw Bancontact kaart in. Dit is het nummer op de voorkant van je kaart, beginnend met 6703 of 4871.
 • Betaling via creditcard
  In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa, Diners Club en American Express).
 • Betaling via PayPal
  Je kunt op koffieTcacao ook betalen met via jouw PayPal account.

12. Rekeningen

koffieTcacao heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.

13. Privacy

koffieTcacao neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

14. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met koffieTcacao en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft koffieTcacao het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@koffieTcacao.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

15. Identiteit van de contracterende partij

koffieTcacao
Goudsesingel 136 unit 3, 3011KD, Rotterdam, Nederland
vertegenwoordigd Marc Kluijver

Locatie hoofdvestiging:
Goudsesingel 136 unit 3, 3011KD, Rotterdam, Nederland
BTW nummer: NL004662119B98

Copyright:
koffieTcacao
Goudsesingel 136 unit 3, 3011KD, Rotterdam, Nederland
KvK-nummer: 88842045

16. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. koffieTcacao is niet verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

17. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.

18. Gebruik van de Facebook Custom Audience-service via de Pixel-methode

Op onze website gebruiken we de zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook. Dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als je je in de EU bevindt, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland wordt (“Facebook”). Deze functie dient ervoor om bezoekers van onze website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook advertenties („Facebook-Ads“) te tonen die gebaseerd zijn op hun interesses. Zo willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Bovendien kunnen we met behulp van de Facebookpixel de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek-doeleinden nagaan, door na te gaan hoeveel gebruikers op een Facebook-Ad klikken. De Facebook Pixel wordt direct door Facebook ingeschakeld zodra je onze website bezoekt en kan op jouw apparaat een zogenaamde cookie opslaan. Als je je vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl je ingelogd bent, koppelt Facebook deze informatie aan jouw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De gegevens die over jou zijn verzameld, stellen ons niet in staat jouw identiteit als gebruiker vast te stellen. De verzameling en verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in de context van het privacybeleid van Facebook. Meer informatie vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy. Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van Facebook Pixel en het gebruik van jouw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kun je de pagina oproepen die is aangemaakt door Facebook (de instellingen over advertenties op basis van website- en appgebruik) als je bent aangemeld bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze geschikt zijn voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.